top of page

הרצאה שניתנה בכנס של מזרח אירופה לבדיקות לא הורסות, שהתקיים בבולגריה בתאריכים 16-20.06.2013 על ידי מר גבי שואף.

 

"... ביום שהחלו התקפות הטילים אמרתי לבחורים (הבולגרים) שזו לא מלחמתם ואני מציע שיחזרו לבולגריה. הם ענו לי.."

 

הדמות אשר מתוארת הינו איש אשר תרם באופן יוצא מן הכלל להקמת העמותה הישראלית הלאומית לבדיקות לא הורסות. שמו ד"ר ג'וספה נרדוני. ולהלן פרטים על תולדות חייו..

ב-7.10.13 התקיים בכפר המכבייה הכנס ה-14 של העמותה הישראלית הלאומית לבדיקות לא הורסות אשר נעשה זה בפעם הראשונה בשיתוף עם לשכת המהנדסים, הענף לבדיקות לא הורסות.

 

"פרופ' אדוארד גורקונוב אחת הדמויות הבולטות בתחום הבדיקות הלא הורסות והדיאגנוסטיקה ברוסיה..."

 

התפתחות בנושא ההסמכה העולמית בבדיקות לא הורסות כפי שהוצגו בכנס הסמכותב2013, בזגרב - קרואטיה.

"The Bulgarion specialist in the field of NDT have good relations with Israeli specialist..."

כתבה זו הינה תרגום מדיווח של פרופ' מ.מיחובסקי מבולגריה על כנס בינלאומי שהתקיים בסוזופול מה-17 ועד ה-22 ביולי 2013.

"לכנס הגענו כאשר אולם הדיונים היה מלא וכל משלחת ישבה במקומה. כאשר נכנסנו לאולם, קם דר' נרדוני, מנהל הדיון, הפסיק אותו לרגע, חיבק אותי לעיני כולם, ואמר שהוא שמח לראות את המשלחת מישראל נוכחת למרות הקשיים להגיע בעקבות האירועים באזורנו."

"קצב השינויים המהיר המתחולל בעולם מתגבר מדי יום, טכנולוגיות חדשות מופיעות ומביאות תמורות

בדרכים בהן אנו מתנהגים, עובדים ולומדים. ברצוני כאן להתייחס לטלקומוניקציה בפס רחב הדוהרת

בשנים האחרונות קדימה..."

bottom of page