top of page

כנס בדיקות לא הורסות בסוזופול:  "ימי בל"ה 2017"

על חוף הים השחור במפרץ ציורי וחלומי התקיים הכנס ה-55 של האגודה הבולגרית לבדיקות לא הורסות. בכנס זה, צוינה פעילות האגודה לבדיקות לא הורסות שנעשתה במשך  55 שנים.

הכנס בשנה זו היה מיוחד והשתתפו בארגונו נציגים מעמותות בל"ה ממדינות שונות וביניהן: ישראל- פרופסור עמוס נוטע וגבי שואף (כותב שורות אלה), רוסיה, פולין, אוקראינה, בלרוס, גרמניה, לטביה, טורקיה, רומניה, סלובניה, צ'כיה, אנגליה, קרואטיה, ואלג'יר.

השתתפו בכנס כ-150 מומחים, הוצגו 65 הרצאות ו- 53 תצוגות של פוסטרים. הייתה תערוכה של כ-10 חברות מסחריות בינלאומיות. הכנס נפתח ע"י פרופ' מ. מיחובסקי נשיא האגודה הבולגרית לבדיקות לא הורסות ופרופ' סקורדב נשיא הכבוד של האגודה. לאחר מכן, נוספו נאומים ע"י נציג ישראל גבי שואף, נשיא האגודה הרוסית פרופ' גרוקונוב, נשיאי האגודות בבלרוס ואוקראינה.

נמסרו מתנות לאגודה הבולגרית וביניהן מתנה מטעם ישראל- פסל מברונזה של משה עם הקדשה המציינת מסירתו של הקוד האתי הראשון לאנושות, קוד שאנחנו האגודות לבדיקות לא הורסות בעולם מחויבות עליו. בחלק השני של הכנס ניתנו הרצאות. בשלוש פלאנריות ובהן הרצאתי על ניטור במטרו של תל אביב, הרצאתו של פרופ' עמוס נוטע על ניטור נמשך בעיר החכמה באמצעות גלאי בל"ה. והרצאתו של פרופ' גורקונוב, נשיא האגודה הרוסית, שהתייחסה לטכנולוגיות החדשות בבדיקות מגנטיות.

היו מספר הרצאות שהתיחסו לפיתוח של מערכת לבדיקת פגמים בפסי רכבת.

התקיימו סמינרים בנושאים הבאים:

  • דיאגנוסטיקה של מערכות אנרגטיות.

  •  שיטות וטכנולוגיות חדשות בבדיקות לא הורסות.

  •  בעיות בתחום הבדיקות הלא הורסות של פסי רכבת.

  •  פיתוח התקינה בבדיקות לא הורסות.

  •  בעיות בניהול וקיום עסקי של מעבדות לבדיקות לא הורסות.

  •  אקרדיטציה של מעבדות וגופי הבקרה.​

בכנס הוענקו תעודות כבוד על פעילות אקטיבית מבורכת בתחום הבדיקות הלא הורסות לאנשים שתרמו רבות וביניהם לנציגי ישראל. לקראת הכנס יצאו לאור ספרים שנכתבו ע"י בכירים באיגוד הבולגרי וביניהם ספר על ההיסטוריה של הבדיקות הלא הורסות בבולגריה שנכתב ע"י פרופ' סקורדב. וספר על טכנולוגיות בתחום הבדיקות המגנטיות שנכתב ע"י פרופ' גורקונוב, מיחובסקי ומגיסטר ראיצ'ו דימיטרוב.

השתתפותנו בכנס הציגה את ישראל כמדינה בה הבדיקות הלא הורסות וטכנולוגיית ההיי-טק הינן ברמה שניתן להתגאות בהן. רבות דובר על פעילותם של מומחים בולגרים בישראל עקב השתתפותם של כ-35 איש בעבודות בתחום הבדיקות הלא הורסות הנעשות כיום בארץ. הקשר בין האגודה הבולגרית לבדיקות לא הורסות ו- ISRANDT הינו קשר חזק ומבוסס על היסטוריה של כ-20 שנה של סיוע ותמיכה הדדית בכל תחום אפשרי. פרופ' נוטע הזמין את הארגונים הנוכחים להשתתף בפרוייקט פיתוח היכולות להפיכת ערים ל"חכמות המסתמכות על גלאי בל"ה" והיו לכך מספר תגובות נלהבות.

מתנה שהוענקה לעמותה הבולגרית

ע"י העמותה הישראלית

 

bottom of page