top of page

כנס הסמכת בודקים עולמי "הסמכה 2013" בזגרב - קרואטיה 

התפתחות בנושא ההסמכה העולמית בבדיקות לא הורסות כפי שהוצגו בכנס הסמכות ב2013, בזגרב - קרואטיה.

 

כנס "הסמכה 2013" התקיים בזאגרב היפה בקרואטיה ב 10 וב- 11 לאוקטובר 2013.

בכנס הופיעו נציגי ארצות רבות בעולם והציגו את הישגי ההסמכה של אגודות ה NDT שלהן.

לפני תחילת הכנס הבינלאומי הזה היה עוד יום אחד של כנס לאומי של האגודה הקרואטית ותערוכה קטנה של ציוד.  ערב פתיחת הכנס היתה קבלת פנים ובה נשאו ברכות לנשיא העמותה הקרואטית שארחה אותנו ובמיוחד לפרופ' ורה קרסטלי, שהיתה נשיאת

בכנס נכחו נציגים רבים מבין אגודות הבדיקות הלא הורסות העולמיות. נוכחות חזקה בלטה מבין המדינות האירופאיות ובנוסף הציגה גם העמותה הברזילאית, הקנדית, היפנית ומהאזור האפריקאי והפסיפי.

הרצאות מעניינות נוספות ניתנו על ידי הרוסים על מערכת אוטומטית לאימון מומחים לבדיקות לא הורסות, מבולגריה על דרישות האימון והכשרה הנדרשת מבודקים בכור האטומי בקוזלודוי, בנק השאלות שפותח על ידי ICNDT, הועדה העולמית לבדיקות שלנו. הרשמה לחברות

העמותה הישראלית יוצגה על ידי נשיא העמותה ד"ר יוסי שואף. מר יוסף פסח הציג את הפעילות בארץ בתחום ההסמכות כשהוא משלב את פעילות העמותה הישראלית לבדיקות לא הורסות ואת פעילות לשכת המהנדסים בתחום חשוב זה.

 

הרשימו במיוחד נציגי העמותה היפנית שהציגו התפתחות מרשימה בהסמכות , בשנת 2012 הם הסמיכו בגוף המתעיד שלהם 7,751 רמות 3, 61,931 רמות 2 ו- 16,748 רמות 1.

לצורך השוואה, יהיה זה כאילו בארץ ב 2012 הסמכנו 5500 איש! עוד יש לנו למה לשאוף !

מטרת הכנס הזה היתה לא רק להחליף מידע ותוכניות של הקהיליה הבינלאומית אלא גם חתימה של הסכם הכרה הדדית בהסמכות הגופים המתעידים של העמותות בעולם.

 עד כה היה הסכם הכרה הדדית בין מדינות אירופה. ישראל חתמה על הסכם זה עוד בשנת 1999. כעת נקראו המדינות לחתום ברמה עולמית.

בטקס שנערך בסיום הכנס חתמו המדינות הבאות על הסכם ההכרה ההדדית בהסמכות העובדים – אוסטרליה, סין, ברזיל, מלאזיה, רוסיה, אוקראינה, קוריאה, סינגפור, אוסטריה, בולגריה, קנדה, קרואטיה, צכיה, צרפת, גרמניה, ישראל, יפן, פורטוגל, רומניה, סרביה, דרא"פ, ספרד ובריטניה.

מצד ישראל חתם ד"ר יוסי שואף כנשיא העמותה הישראלית לאומית לבדיקות לא הורסות.

בולטת בהעדרה, הם בכנס והן מהסכם החתימה היא ארצות הברית. עדיין ישנם חילוקי דעות בין תוכנית ההסמכה האמריקאית ואירופאית והיום ניתן להגיד לבין יתר העולם.

אותנו בארץ מחייב הדבר לפעול בהתאם לשתי תוכניות הסמכה שונות מכיון והתעשייה שלנו פועלת עבור שתי התעשיות – האמריקאית והאירופאית. גם הגוף המתעיד של העמותה הישראלית פועל בהתאם לשתי תוכניות אלו. יש לזכור שהדרישות האמריקאיות מבוססות בעיקר על הסמכת מעסיק ולא על גוף שלישי בלתי תלוי כך שרוב המוסמכים לפי התוכנית האמריקאית אינם פונים כלל לגוף המתעיד ומכאן ההספק הנמוך יחסית של ההסמכות המרכזיות בארץ.

 

ד"ר יוסי שואף

נשיא העמותה ישראנדט

 

אולם הכנסים

אולם הכנסים

ד"ר יוסי שואף חותם על אמנת ההכרה ההדדית לצידו פטריק פלווי יו"ר הועדה המנהלת של הסמכה של ICNDT - הועדה העולמית לבדיקות לא הורסות.

כל נציגי המדינות (כולל ישראל) שחתמו על הסכם הכרה הדדית עולמית

bottom of page