top of page

סיכום הכנס ה-14 של העמותה בכפר המכבייה 

 

ב-7.10.13 התקיים בכפר המכבייה הכנס ה-14 של העמותה הישראלית הלאומית לבדיקות לא הורסות אשר נעשה זה בפעם הראשונה בשיתוף עם לשכת המהנדסים, הענף לבדיקות לא הורסות.

 

בכנס השתתפו כ-250 איש אשר הגיעו ממגזרי המתכת והתעופה וגילו עניין רב בהרצאות שניתנו בשלושה מסלולים מקבילים ובתערוכה שהשתתפו בה 11 מציגים.

מר ג'קי בן דיין היה יו"ר הכנס והוא הזמין את אורחי הכבוד בפתיחה לשאת דברי ברכה. מר יהודה היימן מנהל איגוד תעשיות מתכת חשמל ותשתית, בהתאחדות התעשיינים אשר הציג את מצב תעשיית המתכת והכיוונים האפשריים להתפתחות. אחריו דב פרי  יו"ר האיגוד הישראלי לאיכות על פעילות האיגוד והקשר עם העמותה שלנו לבדיקות.

ד"ר בוריס מורבין תאר את פעילות הענף בלשכת המהנדסים ושיבח את שיתוף הפעולה שבאיחוד הכנסים. הוא הזמין לפודיום את מר יוסף פסח, קודמו בתפקיד, ואחד ממייסדי הבדיקות בארץ כדי לברך את הכנס.

בסיום דברי הפתיחה נשא נשיא העמותה ד"ר יוסי שואף את דבריו לחברים ולמשתתפים תוך עדכון הפעילות בשנה האחרונה בארץ ובעולם ופירוט התוכניות לשנה הקרובה.

את הרצאת הפתיחה נשא לפני מליאת הכנס, מר הודי ברוקר מחברת נובל אנרגי מידטרניאן ותאר את המורכבות ההנדסית בהקמת אסדת הקידוח תמר ואת הבדיקות הלא הורסות המלוות מגה פרויקט כזה.

ההרצאה עוררה עניין רב. הרצאות נוספות ניתנו הן על החידושים הטכנולוגיים בתחומי הפעולות השונות שלנו והן על מקרים ואירועים מעניינים. 

המשתתפים הביעו סיפוק רב מהאירוע והתכנים שהוצגו וציינו שהם מעוניינים לקבל יותר מידע על פגישות, קורסים וימי עיון גם בין הכנסים. ואכן פעולה כזו מתוכננת בחודשים הקרובים.

בכנס השנה ניתן בפעם הראשונה סמינר לפענוח ממצאי בדיקות בנוזל חודר. לסמינר זה נרשמו 8 משתתפים. בפועל השתתפו בו 18 איש. הכניסה לא נמנעה מהם אך היא מלמדת על צמא שקיים ללימוד ושיפור בענף. הוכח פעם נוספת שהסמינרים המבוקשים הינם דווקא התמחות בענפי היסוד של הבדיקות.

 

למעלה מ-50 משתתפים הביעו את רצונם להצטרף כחברים בעמותה הלאומית לבדיקות לא הורסות והם מתקבלים בברכה ! 

 

בברכת המשך שנה פורייה ומלאת עשייה

נשמח לראותכם גם שנה הבאה

 

 

                                                                                        

bottom of page