top of page

העמותה הישראלית הלאומית לבדיקות לא הורסות נוסדה בשנת 1998 כארגון ללא כוונות רווח ונרשמה בישראל. היא נוסדה על ידי אנשי מקצוע וותיקים בתחום הבל"ה בישראל. העמותה מעבירה מדי שנה מאזן לרשם החברות. המאזן מוצג ומובהר על ידי רו"ח של העמותה באסיפת המליאה המתקיימת בסיום הכינוס השנתי.

העמותה הינה דמוקרטית כאשר הנשיא, שאר בעלי התפקידים והועד המנהל נבחרים בהתאם לתקנון.

הקמת העמותה היתה צורך לאומי כדי שנוכל להופיע בכבוד בין האומות החברות בפדרציות והתארגנויות בינלאומיות. בין עשרות המדינות המאורגנות, נמצאות גם מדינות שבהן הבדיקות הלא הורסות אינן מפותחות אך עצם הופעתן במפגשים בין לאומיים אלו, מעמידים אותן בעמדת יוקרה מיוחדת.

חברותנו בפדרציה האירופאית, מאפשרת לנו גישה למאגרי מידע, לתקציבים בין לאומיים וקשר הדדי שיוכל להתבטא גם בהיבטים נוספים.

הקמת גוף מתעיד מוסמך והיותנו חתומים על ההסכם הרב-צדדי (המולטילטרלי) של הפדרציה האירופאית מאפשרת לנו לבחון ולהוציא לאנשי בל"ה תעודות מקצועיות המוכרת על ידי כל המדינות החברות בפדרציה. בשלב זה מקובלת יותר התקינה האמריקאית אך בגלל קרבתינו לאירופה ואימוץ תקני ISO על ידי ישראל, יש להניח שבעתיד יותר ויותר בדיקות תחוייבנה להתבצע לפי התקנים האירופאים.

 

מטרות עיקריות של העמותה

 • מאחדת אירגונית את חבריה, מציגה ומגינה על האינטרסים שלהם.

 • מציגה תנאים מתאימים לעליית קרנם של העוסקים בבדיקות לא הורסות להגדלת סמכותם.

 • מגדירה את הנורמות והקוד האתי של חבריה.

 • מארגנת ומעודדת החלפת הניסיון בין החברים ובעלי מקצוע אחרים בנושאים הקשורים לחדשנות למדע יישומי.

 • מארגנת ומעודדת עלייה המתמדת של התמקצעות וההתעדה של מבצעי בל"ה.

 • משתפת פעולה עם גופי הדרכה והתעדה לביצוע של התמקצעות ומציעה נציגים של העמותה בוועדות הבחינה של מרכזי ההדרכה.

 • משמשת כנציגה של המדינה בארגונים בין לאומיים בבדיקות לא הורסות כמו : ICNDT, EFNDT, ASNT

 • משתפת פעולה עם עמותות זרות ובין לאומיות ומארגנת הופעות משותפות בנושאים טכניים שונים, מסייעת לרכישת סמכות לחבריה בגופים הבין לאומיים השונים באירופה ובעולם.

 • מקיימת קשרים עם איגודים ואירגונים מקצועיים ומסחריים בתחום אבטחת האיכות, הביקורת והבדיקות הלא הורסות, בכל השטחים של המדע והטכנולוגיה.

 • מסייעת לפיתוחם וקידומם של העוסקים הצעירים בבדיקות לא הורסות.

 • מפיצה את ההתפתחות המקצועית והמדעית בטכנולוגיה, ההתחדשות ואת הקשר למניעת תאונות טכנולוגויות ואסונות הקשורים לזה. מתייחסת לבטיחות בייצור חומרים חדשים ואבטחת האיכות שלהם.

 • מאגדת ויוצרת תנאים לעבודה עם אבטחת איכות נאותה במחקר והפיתוח.

 • מעודדת את אינטרס הציבור בפיתרון של בעיות הקשורות לאיכות ואמינות של חומרים, המוצרים וחיבורם, ניצול מכונות וכלים לפי מצבם הטכני ובהתייחסות לחומרת השלכות של התקלות.

 • משתפת פעולה עם גופי המדינה האזרחיים והארגוניים להרמוניזציה של התקנים והמפרטים בשטח הביקורת והבדיקות הלא הורסות וביחס לאירופה ולעולם.

 • מבטיחה הגנה להישגים האינטלקטואלים של חבריה.

 • מסייעת מוסרית וחומרית לחבריה אשר נמצאים במצוקה נפשית או חומרית.

 

כנסים

העמותה קיימה עד כה 13 כנסים כאשר מספר המשתתפים עלה על 250 בכל כינוס. הכנסים הם ארציים בהשתתפות אנשי מקצוע ונשיאי עמותות אחיות מהעולם. בשנת 2008 ישראנדט קיימה כינוס בינלאומי של 4 ימים בנושא בל"ה באמנות ומורשת עולמית. הכינוס התקיים בירושלים והיה הכינוס הבינלאומי התשיעי בנושא זה שהיה נהוג להתקיים באירופה. בכינוס הוצגו 184 מאמרים, ביקרו בו אורחים מ 31 מדינות והיו בו גם תערוכה, תצוגת פוסטרים וסדנא.

חברות

 

בעמותה רשומים 174 חברים. כחבר יכול להתקבל כל אדם שיש לו זיקה לבדיקות לא הורסות ואשר חתם על הקוד האתי של העמותה. החברות אינה מוגבלת בזמן ואינה עולה בתשלום כספי. חבר יוכל אחרי פרק זמן המוגדר בתקנון לבחור מנהלים ולהבחר כחבר במועצה.

בין חברי העמותה ישנם נציגים של האקדמיה, נציגי 4 חברות פרטיות הנותנות שירותי בל"ה, נציגי יצרניות ומשווקות ציוד לבל"ה, טכנאים ובודקים וכן נציגים של חברות שבהן מחלקות בל"ה או כאלה מהתעשיות השונות המשתמשים בבדיקות כאלה למתקנים ולמוצרים שלהם.

 

הועד המנהל

בוועד המנהל של העמותה ישנם 11 חברים ממגזרים שונים המייצגים את קהילית הבל"ה בישראל.

בעלי התפקידים הינם הנשיא, המזכיר והגזבר. חברים אחרים מכהנים בגוף המתעיד ובתפקידים אחרים. בנוסף להם נשארים הנשיאים לשעבר כחברי ועד תמידיים והינם בעלי זכויות הצבעה רגילות.

לחבר בוועד יכול להיבחר כל חבר עמותה ובהתאם לתקנון. חבר ועד מתחייב לפעול לטובת העמותה וימנע מניגוד אינטרסים בשל היותו חבר בארגונים אחרים.

נשיא העמותה נבחר לתקופה כהונה של שנתיים ויוכל להיבחר ברצף עד ל 3 תקופות כאלה.
נשיא ישראנדט הראשון – מר גבי שואף כיהן משנת 1998 במשך שתי תקופות
נשיא ישראנדט השני – פרופ' עמוס נוטע כיהן משנת 2003 במשך 3 תקופות
נשיא ישראנדט השלישי – ד"ר יוסי שואף מכהן משנת 2008

 

הגוף המתעיד

מוסמך לפי ISO 17024 ומוכר על ידי הפדרציה האירופאית לבדיקות לא הורסות - EFNDT ועל ידי הארגון העולמי לבדיקות לא הורסות – ICNDT.

ראה בהרחבה בפרק מיוחד לגוף המתעיד.

 

קשרים עם עמותות אחרות

ישראנדט הינה חברה נספחת (Associated Member) משנת 1998 של הפדרציה האירופית לבדיקות לא הורסות EFNDT.

ישראנדט הינה חברה מלאה של הועדה העולמית לבדיקות לא הורסות ICNDT.

ישראנדט היא עמותה אחות של האגודה האמריקאית לבדיקות לא הורסות ASNT ונותנת חסות לסקציה הישראלית של ה- ASNT, יש לה הסכמים הדדים לקשרי עמותות והחלפת ידע עם העמותה הרוסית והבולגרית לבל"ה.

בנוסף, העמותה הישראלית לבדיקות לא הורסות הינה חברה באיגוד הבלקני לבדיקות לא הורסות, שהוקם ביוזמת ישראנדט על מנת לשבור את הבידוד המקצועי מתאגידים גיאוגרפיים שכנים שהינם עוינים לנו (אפריקה, ארצות המפרץ וכו'). האיגוד הבלקני כולל את המדינות רומניה, בולגריה יוון וישראל איתן יש לנו קשרים הדוקים וחזקים.

נציגי העמותה נוכחים בכנסים האירופאים, הבינלאומיים והאמריקאים ומייצגים שם את הפעילות הישראלית.
בארץ, לעמותה הסכמי שיתוף פעולה עם האיגוד הישראלי לאיכות. ישראנדט נעזרת בהתאחדות התעשיינים בהערכות לכנסים וסיוע בנושאים אחרים.

כנסו לאירועים

 

bottom of page