top of page

כנס ECNDT בפראג 2014

מאת ד"ר יוסי שואף, נשיא העמותה הישראלית הלאומית לבדיקות לא הורסות

 

ב- 6 באוקטובר 2014, נפתח הכנס האירופאי ה- 11 לבדיקות לא הורסות בטקס רב משתתפים בפראג לצלילי מולדבה של סמטנה. על רקע סרט המציג את אחת הערים היפות בעולם ואת הישגי הבדיקות הלא הורסות נשמעה היצירה שמהווה את הבסיס להמנון שלנו – התקווה.

הכנס התנהל תחת הסיסמא "בדיקות לא הורסות כערובה לאיכות, אמינות ובטיחות". יותר מ- 2600 איש השתתפו כמבקרים, מציגים ומרצים.

נשיא הכנס, Dr. Pavel Mazal ומנהל תוכנית הכנס, Mr. Zdenek Prevoroski, אירגנו כ- 450 הרצאות שניתנו בשישה מסלולים במקביל. היו שם כ- 1370 פוסטרים על כ- 40 נושאים.

בתערוכה השתתפו כ- 140 חברות והיו ביתנים של 22 עמותות חברות באיגוד הבינלאומי. הוצגו שם טכנולוגיות, ציוד ועוד. בנוסף, האירגונים EFNDT, ICNDT ו- AIPNDT קיימו פגישות ודיונים וביניהם גם המחלקה הטכנית העוסקת ב - TC135 / ISO.

האקדמיה הבינלאומית לNDT קיימה יום דיון על המחקר האירופי. זוכה בפרס נובל,

Mr. Pitter Higgs, מגלה "החלקיק האלוהי"- Higgs Boson נתן הרצאה מרשימה דרך וידאו בגלל סיבות שלא אפשרו לו להגיע לכנס.

נוסף לצד הרשמי, המשתתפים קיימו פגישות ודיונים שונים. במסיבת הגאלה הייתה אפשרות למשתתפים להיות יחד להחלפת רשמים ופגישות חברתיות.

Mr. Matthia Purscke, נשיא הפדרציה האירופאית לבדיקות לא הורסות אמר: "האירוע הזה מרשים ביותר. זה יותר מלהיות אירוע אירופאי ומתאים יותר לאירוע בינלאומי. הכמות הגדולה של ההרצאות, והעניין הרב במציגים, מצביע על החשיבות הרבה של האירוע בבדיקות הלא הורסות בעולם ועל זה גאוותי. העמותה הצ'כית לבדיקות לא הורסות יכולה להיות גאה על האירוע והאפשרות והזדמנות להתוודע על התוצאות ממחקרים והטכנולוגיות הNDT  החדשות ויישומן".

בדיון של המשלחות ב- ICNDT  הציגה כל משלחת את עצמה והפעילות שנעשתה בארצה. מרשימים היו במיוחד המצגות של משלחות מארצות גדולות בהן עמותות בעלות אלפים רבים של חברים כגון: יפן, רוסיה, ארה"ב ואחרות.

המשלחת שלנו נתקבלה באהדה. השתתפנו בדיונים שונים והצגנו את הפעילות שלנו. בין היתר, קיימנו מפגש וטקס צנוע עם נציגים של מספר משלחות ובו הענקנו חברות כבוד לנשיא המשלחת הרוסית פרופ' אדוארד גורקונוב. בדיווח שלנו ב – ICNDT הצגנו את הישגנו במשך השנים ובו הקמת העמותה, ההרשאה של הגוף המסמיך, ההכרה המולטילטרלית בהסמכות שלנו, הפעילות האקדמית, התמיכה וההכרה בגופי הדרכה בארץ. גופים אלה הדריכו לקראת הסמכה 788 בודקים לרמה II ועוד קומץ בודקים ברמה III  ב- 87 קורסים שהתנהלו במשך 3 השנים האחרונות.

העמותה הישראלית הוציאה לאור 15 ביטאונים עם חומר טכני עשיר ואחר הדן בנושאים אקטואליים שונים. בפעילות העמותה היו 14 כנסים עם כ- 250 משתתפים בכל אחד וכנס בינלאומי בנושא אמינות ומורשת בינלאומית שהתקיים בירושלים.

הזכרנו את הבעיות הקיימות ל- ISRACERT הגוף המסמיך של העמותה השייך לארץ קטנה. והן בודקים רבים השייכים למערכת הביטחון ולאקדמיה ושלא זקוקים להסמכה רשמית וביצוע פרויקטים ועבודות שונות במדינה לפני תקנים אמריקאים בהם נדרשת הסמכת מעביד.

הכנס היה אירוע חשוב והשתתפותנו בו היה הכרחי לשימור יוקרתנו הבינלאומית ולקידום נושאים שנדונו עם המשלחות השונות.

 

רצ"ב הדוח של ד"ר יוסי שואף, נשיא ISRANDT ואשר הוקרא בפני משתתפי האסיפה הכללית של ICNDT:

 

 

 

                                                                                        

bottom of page