top of page
קורס לפענוח סרטי רדיוגרפיה // ינואר 2015

 

בחודש ינואר 2015 יחל קורס לקבלת הסמכה לפענוח סרטי רדיוגרפיה עם דגש לריתוכים.
הקורס ימשך 40 שעות.
לעומדים בבחינה תינתן הסמכה לפי התקן האמריקאי

SNT-TC-1A ולפי התקן ISO 9712.

ההשתתפות בקורס משמשת גם הכרה בצבירת נקודות למפקחי ריתוך לקראת החידוש התשע שנתי.
הקורס יערך באזור המרכז.
הקורס מתאים למפקחי ריתוך וצנרת, טכנאי בדיקות ללא הרס ולמנהלי אחזקה במפעלים.

 

להוסיף קישור להרשמה

1, נוב' 2014

bottom of page