top of page
קורס אקדמי במכללת אפקה

 

השנה מקיימת מכללת אפקה קורס אקדמי בבדיקות לא הורסות. הקורס יתקיים במסגרת הפקולטה להנדסת מכונות וימשך 13 פגישות בנות 3 שעות כל אחת. זו השנה השנייה שאפקה מקיימת קורס כזה. הקורס מקנה ידע הנדסי של עקרונות הבדיקות בתחומי הבדיקות הרדיוגרפיות, אולטרסוניות, נוזלים חודרים, חלקיקים מגנטיים, זרמי ערבולת ובדיקות ויזואליות. מרצה הקורס הינו ד"ר יוסי שואף.

הקורס מתחיל בסמסטר חורף תשע"ה ( אוקטובר 2014)

1, נוב' 2014

bottom of page