top of page
הגוף התעיד של העמותה יכול להסמיך לפי דרישות הדירקטיבה באירופאית לציוד לחץ PED 97/23/EC

 

הגוף המתעיד של העמותה ISRACERT מסמיך בתחום הבדיקות הלא הורסות לפי דרישות הדירקטיבה האירופאית לציוד לחץ 97/23/EC. בעבר היה צורך בהסמכה על ידי גוף אירופאי דוגמת TUV  או בשירותי עמותות מחול. עם פירסום ההבהרות האחרונות על ידי ה EFNDT – הפדרציה האירופאית לבדיקות לא הורסות הרי שגוף מתעיד המוכר על ידי מדינה חברה באיחוד האירופי רשאית לעשות זאת. כאמור הגוף המתעיד של העמותה מוכר על ידי כל מדינות האיחוד האירופי במסגרת הסכם ההכרה ההדדית בין המדינות.

1, נוב' 2014

bottom of page