top of page
בחינות הסמכה לרמות 2, 3 ברדיוגרפיה, אולטרסוניק, צבע חודר וחלקיקים מגנטיים// דצמבר 2014

 

הבחינות יערכו בחודש דצמבר, בהתאם לתקן ISO-9712.
תעודות הסמכה בהכרה אירופאית יינתנו לעומדים בבחינה.
ההסמכות מוכרות על פי PED לבדיקות במיכלי לחץ.

הבחינות לרמה 2 יהיו בעברית ואילו הבחינות לרמה 3 יהיו בשפה האנגלית.

ניתן להירשם לקורס הכנה בחברת רייקון

 טל: 052-8903466 (יהושוע ויגודני)

1, נוב' 2014

bottom of page