top of page

הזמנת ביתן תצוגה / פרסום בביטאון העמותה /מתן חסות

בכנס השנתי ה-16 לבדיקות לא הורסות

יום חמישי, 3 לספטמבר 2015 

 

 

ביום חמישי ה- 3/9/2015 יתקיים הכנס השנתי ה-16 של העמותה הישראלית לבדיקות לא הורסות באולם הכנסים של כפר המכבייה ברמת גן.

בכנס יתקיימו שלושה מושבים להרצאות, סמינר ואולם עם ביתנים לתצוגה, להערכתנו ישתתפו בכנס כ-250 משתתפים.

למעוניינים ניתן יהיה:

  • להשכיר ביתן תצוגה  - הביתנים שאנו מציעים הינם ברמה גבוהה כפי שהיו בכנסים הקודמים. למזמינים ביתן תצוגה יינתנו 2 תלושים לארוחת צהריים ללא תשלום נוסף. עם קבלת ההזמנה תשלח סקיצת המקום. חברה אשר תשלח את טופס ההזמנה המצורף חתום למשרדינו בהקדם, תהיה לה הזכות לבחירת מיקום הביתן בו היא מעוניינת, רצ"ב טופס הזמנה.

  • פרסום בביטאון – פרסום בצבע מלא בביטאון שיחולק למשתתפים ביום הכנס ויופץ בדואר לכל העוסקים בבדיקות לא הורסות, רצ"ב טופס הזמנה.

  • נותני חסות – נותן חסות "כסף", "זהב" – כמפורט בדף ההזמנה.

 

טפסי הזמנת פרסום והזמנת ביתן- כנס 16

 

נשמח לראותכם בין המשתתפים

 

                                                                                                               ב ב ר כ ה

                                                                                                                     

                                                                                                  ד"ר יוסי שואף

                                                                                                  נשיא העמותה 

 

bottom of page