פורום מחקר ואקדמיה

בחודש דצמבר 2017 מתוכננת פגישת פורום מחקר ואקדמיה בשיתוף מדענים מתחומי הנדסת חומרים, מכונות, אלקטרוניקה ופיסיקה כדי לדון בחיזוק הקשרים עם האקדמיה, ועידוד המחקר בארץ בתחום הבל"ה, דבר שייתן יוקרה למדינה, לעוסקים בו ויתרון כלכלי לחברות השירות ופיתוח הציוד.