בחינות הסמכה לרמה 2

בתחילת ינואר יערכו בחינות הסמכה לרמה 2 באולטרסוני, ובעוד מקצועות לפי דרישות מהחברות,

ההסמכה תעשה לפי ISO 9712 ב-3 בחינות - כללי, ספציפי ומעשי ותתבצע בעת הסיקור של חברת אקרדיה האיטלקית המפקחת על הסמכת הגוף המתעיד של העמותה.