top of page

הענקת תואר "חבר כבוד של ישראנדט" לפרופ' Dimitar Dimov מבולגריה

ב-14.06.2021 התקיים בסוזופול, בולגריה הכנס השנתי של העמותה הבולגרית לבדיקות לא הורסות. בגלל הקורונה נמנע השתתפותנו שהפך למסורת בכנסים ההדדיים שלנו.

פרופ' Dimov קיבל מאתנו את התואר חבר בכבוד בעמותה על פעילותו רבת השנים בתחום הפיתוח של שיטות בדיקה לא הורסות בבניה ותשתיות.


להלן פרטים על פעילותיו המדעית והטכנולוגית:

נספחים:

  1. מכתב ספח מס' 1 - קישור

  2. דיפלומה ספח מס' 2 - קישור

  3. מכתב תשובה ספח מס' 3 - קישור

Comentarios


bottom of page